Батькам майбутніх першокласників!

Прийом дітей до школи

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності, що містять у своїй структурі школу І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки Україні від 14.02.2015 р. № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу».

Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається

Дітям, які вступають до першого класу закладу, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи відсутність закріплення) за закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайті школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • Свідоцтво про народження (копія + оригінал).
  • Дві фотокартки (3х4).
  • Медична картка форма № 026/0 (кутовий штамп поліклініки на титульній сторінці, рекомендація лікаря щодо відвідування школи (п.20) (може/не може відвідувати школу), визначення групи для занять з фізкультури (п.8.11).
  • Форма 063/0 (щеплення) – кутовий штамп поліклініки на титульній сторінці, мокра кругла печатка і підпис лікаря на зворотній сторінці.
  • Медичні довідки № 086-1; № 086-2 із зазначенням групи (основна, підготовча, спеціальна) для занять фізичної культури.
  • Згода на збір та обробку персональних даних (заповнюється у школі)  із зазначенням паспортних даних одного із батьків (за бажанням).
  • Особиста заява батьків (за підписами 2-х батьків) – ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Увага! Група для занять з фізичною культурою визначена у п.9 медичної довідки № 086-1 та п.8.11 медичної картки № 026/0 має співпадати.

Документи приймаються щодня (крім вихідних та святкових днів)  з 8.00 до 15.00.

Довідки можна отримати за телефоном: 2-16-20

Інших документів для зарахування дитини до 1 класу не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють, та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток. Відповідно до статей 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 р. № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»)

Електронна реєстрація в ЗЗСО. Інструкція для батьків

Заява про зарахування до закладу